Segmentation คืออะไร พร้อมวิธีกลยุทธ์การแบ่งส่วนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

SEOSZN | SEO Expert
3 Mins read
29 December 2023
143
Segmentation คืออะไร

สารบัญ

เหล่านักธุรกิจรู้ดีว่าสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า สินค้าและบริการของเราจะประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็มาจากผู้บริโภคนี่แหละ เพราะถ้าผู้บริโภคได้ประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าหรือบริการของเรา ก็จะเกิดการบอกต่อและความภักดีต่อแบรนด์นั่นเอง แต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ แน่นอนว่าเราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออกมาก่อน ซึ่งกระบวนการแบ่ง Segmentation จะทำให้เรารู้ทิศทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น ถ้าอยากครองใจผู้บริโภค ไปดูกันเลยว่า Segmentation คืออะไร และมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะทำให้การแบ่งส่วนการตลาดมีประสิทธิภาพ

Segmentation คืออะไร

Segmentation คืออะไรกันนะ?  มันก็คือการแบ่งส่วนตลาด ที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจและการตลาด ซึ่งจะแบ่งตามคุณลักษณะของผู้บริโภค แต่ละคนก็อาจจะมีความคล้าย ความเหมือน หรือความแตกต่างกัน ทำให้การทำการตลาดแบบ Segmentation เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะเฉพาะ อย่างเช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศัย

Segmentation เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด เรียกว่า “STP Marketing” จะมีกระบวนการทั้งหมด 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ

Segmentation สำคัญอย่างไร

ถ้าถามว่าการทำ Segmentations มีส่วนสำคัญยังไง? แน่นอนว่ามันสำคัญในแง่มุมของการดำเนินธุรกิจโดยตรง ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ การทำโฆษณาโปรโมตแบรนด์ การออกแคมเปญ แม้กระทั่งการทำโปรโมชัน สิทธิพิเศษต่าง ๆ ก็ต้องผ่านการทำ Market Segmentation ที่มีประสิทธิภาพ

 

แล้วถ้าเราแบ่งกลุ่มการตลาดกว้างไปจะเกิดอะไรขึ้น? กลุ่มผู้บริโภคก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่้ราต้องการจะสื่อสาร หรืออาจไม่ได้ให้ความสนใจในสินค้าและบริการที่กำลังพยายามนำเสนอ เพราะไม่ตรงกับความสนใจ พฤติกรรม หรือสิ่งที่ต้องการจริง ๆ ทำให้ธุรกิจของเราเสียทุนไปกับส่วนแบ่งตลาดที่ไม่เจาะจง

 

ถ้าเราทำ Market research เพื่อค้นหา Customer segment ก็จะช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มได้ดี ทำให้งบประมาณอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและได้ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

ประเภทของ SEO Keywords มีอะไรบ้าง

ถึงเวลาที่เราต้องมาดุกันแล้วว่า SEO Keywords มีกี่ประเภท ซึ่งประเภทหลัก ๆ ที่น้องศรีจะบอกวันนี้มี 4 ประเภทด้วยกัน

Demographic Segmentation

Demographic Segmentation เป็นการแบ่งส่วนตลาดด้วยปัจจัยทางประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ขนาดครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สัญชาติ และ ศาสนา วิธีการนี้จะแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบเจาะจงและชัดเจน นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดมากที่สุดเลยก็ว่าได้

Behavioral Segmentation

Behavioral Segmentation คือ การแบ่ง Market Segmentation ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเอง รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน แน่นอนว่าช่วยทำให้หากลยุทธ์การทำ Marketing ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

Geographic Segmentation

Geographic Segmentation คือ การแบ่งส่วนแบบภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ จังหวัด เพราะแต่ละพื้นที่มีประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องต่อการซื้อสินค้าหรือบริการ การทำการตลาดแบบเจาะจงตามพื้นที่ ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

Psychographic Segmentation

Psychographic Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยาแบ่งตามวิถีชีวิต เน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีคุณค่าและเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความชอบ ตามจิตนิสัย เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ ชนชั้นสังคม โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มแพทย์ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น

การทำ Segmentation ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร

อย่างที่เรารู้กันว่าการแบ่งส่วนตลาดจะทำให้เราเจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งข้อดีของ Segmentation ยังมีมากกว่านั้นอีกนะ
  • การแบ่ง Segmentation ทำให้กลยุทธ์ STP Marketing ดำเนินการต่อได้ และทำให้เป้าหมายของธุรกิจประสบความสําเร็จในการค้นหาTarget Audience
  • สามารถนำข้อมูลลูกค้าไปปรับใช้กับแผนการตลาดอื่น ๆ ได้ เช่น กลยุทธ์ Data Driven Marketing เพื่อทำแคมเปญการตลาด สนับสนุนความต้องการของลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว
  • ทำให้เรารู้จักและเข้าใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพราะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างเจาะลึก
  • ข้อมูลที่ได้จากการทำ Segmentation สามารถนำไปใช้ตั้งค่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience) ในการยิงแอดโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อการทำ Remarketing ในอนาคตอีกด้วย 
  • สามารถนำไปเป็นแนวทางในการคิดแคมเปญใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลในส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีขึ้นอีกด้วย

ข้อจำกัดของ Segmentation

ไม่เพียงแต่มีข้อดีเท่านั้น แต่การทำ Segmentation ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการทำการตลาดด้วยนะ ส่วนใหญ่จะมี 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

การลงทุนสูง

ช่วงแรก ๆ อาจจะต้องใจสู้ลงทุนสูงสักหน่อย เพราะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดเยอะ รวมถึงต้องว่าจ้างคนเพิ่ม เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคอีกด้วย

แบ่งสินค้าซับซ้อนขึ้น

การแบ่ง Segmentation รวมถึงการทำ STP Marketing คือ กระบวนการที่อาจทำให้องค์กรต้องจัดการกับระบบสินค้า ต้องแยกประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ่น จึงอาจจะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนั่นเอง

เสี่ยงต่อความผิดพลาด

แม้เราจะแบ่งลูกค้าออกเป็น Segmentation แล้วแต่มันเป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งหมด บางอย่างก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งเราต้ิงยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้

กลยุทธ์ Segmentation ทำอย่างไรถึงจะได้ผลดี

มาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้ว เรามาดูกลยุทธ์ Segmentation ตั้งแต่เริ่มจนจบกันเลยดีกว่า เพื่อประสิทธิภาพการตลาดแบบสูงสุด!

วางแผนเป้าหมายชัดเจน

หาเป้าหมายในการทำส่วนแบ่งตลาดให้ชัดเจน หาคำตอบของผลลัพธ์ที่ต้องการจากการแบ่ง Segmentation เช่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการยิงแอดบนแพลตฟอร์ม Digital Marketing แบ่งเพื่อสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ หรือแบ่งเพื่อแคมเปญใหม่ เป็นต้น

กำหนด Segmentation ให้กลุ่มลูกค้า 

ทำการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Insights บน Social Media แบบสอบถาม หรืออาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคู่แข่ง แล้วนำข้อมูลมาจัดเป็น Segmentation ตามรูปแบบความเหมาะสม

ประเมินประสิทธิภาพของ Segmentation

การวัดผลว่า Segmentation แบบไหนทำกำไรได้มากที่สุดถือเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก เช่น ถ้าจะเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะส่งผลกระทบยังไงในระยะยาว และวิเคราะห์ Segmentation ที่ให้ผลลัพธ์น้อยว่ามันเกิดจากการจัดการข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหน มีแนวโน้มว่าจะเป็นข้อมูลจริง 100% มั้ย

พัฒนากลยุทธ์การตลาดแต่ละ Segmentation

แม้จะทำสำเร็จแล้ว แต่ก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย สิ่งที่ควรทำคือพัฒนากลยุทธ์ Segmentation เสมอ เพื่อให้แบรนด์ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เพราะความต้องการของผู้บริโภคอาจมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จึงควรติดตามและพัฒนาให้ตอบโจทย์ลูกค้านั่นเอง

วางแผนการตรวจสอบและวัดผล

การแบ่ง Segmentation คือ ข้อมูลที่เป็นคลามลับสุดยอดเลยก็ว่าได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรรู้กันแค่เพียงภายในองค์กร จึงต้องวางแผนการเข้าถึงข้อมูลว่าใครเหมาะสมที่จะรับรู้และมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้บ้าง นอกจากนี้ยังต้องวางแผนหรือมีกฎต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

สรุป

เพราะการทำธุรกิจไม่ได้สิ้นสุดแค่ประสบความสำเร็จ แต่การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำข้อมูลมาทำ Segmentation จะช่วยต่อยอดแบรนด์ของเราได้ในระยะยาว ถ้าอยากครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การแบ่งส่วนตลาดจะทำให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจมากขึ้น นอกจากยอดขายจะพุ่งปรี๊ดทะลุเป้าแล้ว ยังมีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จนอาจครองแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภคได้อีกด้วย!

SEOSZN | SEO Expert

SEOSEZNAM บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ หรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบครบวงจร ที่การันตีผลลัพธ์ พร้อมสร้าง “ที่หนึ่ง” ให้ธุรกิจคุณ