การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร จะปังได้อย่างไร

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร จะปังได้อย่างไร

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยการตลาดออนไลน์สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น การโฆษณาบนเว็บไซต์ การสร้างเนื้อหา (Content Marketing) การใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) การใช้ SEO (Search Engine Optimization) หรือการทำโฆษณา PPC (Pay-per-Click) และอื่นๆ การตลาดออนไลน์เป็นวิธีการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องเจอกันโดยตรง และช่วยสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ด้วย

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)? ให้กับธุรกิจของคุณ

การทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในปัจจุบัน เพราะมีความสำคัญต่อธุรกิจในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

 1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ – การทำการตลาดออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น และสามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น
 2. เพิ่มความรู้สึกต่อยอดธุรกิจ – การทำการตลาดออนไลน์ช่วยสร้างความรู้สึกต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าได้ โดยสามารถสร้างแบรนด์และความคุ้มค่าให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ลดต้นทุนในการโฆษณา – การทำการตลาดออนไลน์ช่วยลดต้นทุนในการโฆษณาลง เนื่องจากสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา PPC (Pay-per-Click) หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม
 4. ติดตามผลการตลาดได้ง่าย – การทำการตลาดออนไลน์ช่วยให้สามารถติดตามผลการตลาดได้ง่าย โดยสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงแผนงานต่อไป

ช่องทางทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ช่องทางทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) มีหลายช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ – เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของธุรกิจออนไลน์ และสามารถเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. SEO (Search Engine Optimization) – เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการค้นหาของลูกค้าในเครื่องมือการค้นหา เช่น Google โดยเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บนอันดับแรกของผลการค้นหา
 3. PPC (Pay-per-Click) – การโฆษณาบนเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรของโฆษณา โดยจะเสียเงินเมื่อมีผู้คลิกโฆษณา โดยได้แก่ Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, และอื่นๆ
 4. Content Marketing – เป็นการสร้างเนื้อหาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและคุณค่าให้กับผู้ใช้งาน ทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่น่าสนใจและมีความน่าสนใจในตลาดออนไลน์
 5. Social Media Marketing – เป็นการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความติดตามและความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับช่องทางของผู้ใช้งานและความต้องการของลูกค้า
 6. Email Marketing – เป็นการส่งอีเมล์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

สรุป การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing ดีอย่างไร

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจในปัจจุบัน สรุปเหตุผลที่การตลาดออนไลน์ดีได้ดังนี้

 1. สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของธุรกิจได้
 2. ช่วยสร้างความรู้สึกต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าได้
 3. ลดต้นทุนในการโฆษณา
 4. ช่วยติดตามผลการตลาดได้ง่าย
 5. มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจ
 6. ช่วยสร้างความรู้สึกและความคุ้มค่าให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจ
 7. ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความสนใจในตลาดออนไลน์
 8. ช่วยเพิ่มยอดขายในตลาดและเปิดโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ

ดังนั้นการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในการสร้างธุรกิจและเพิ่มยอดขายในยุคปัจจุบันของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต