Influencer คืออะไร ? เรียนรู้ละทำความเข้าใจไปพร้อมกัน

Influencer คืออะไร เรียนรู้ละทำความเข้าใจไปพร้อมกัน

Influencer คือบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย และมีอิทธิพลที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ติดตามได้ โดย Influencer จะมีความเชี่ยวชาญหรือความรู้เฉพาะด้านในสิ่งที่พวกเขาโพสต์เช่น อาหาร แฟชั่น การเลี้ยงสัตว์ เกม การท่องเที่ยว และอื่น ๆ นอกจากนี้ Influencer ยังสามารถสร้างความสนใจในผู้ติดตามได้โดยการแชร์ประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง หรือการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาโฆษณาอยู่ด้วย

ประเภทของ Influencer มีกี่ประเภท แล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ?

Influencer สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามความเชี่ยวชาญและแนวโน้มการโพสต์ของพวกเขา โดยประเภทของ Influencer สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. Celebrity Influencer คือบุคคลสาวหรือผู้ชายดังที่มีชื่อเสียงและความนิยมอย่างมากในวงการบันเทิง ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย โดย Celebrity Influencer มักมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง นักร้อง นักกีฬา สื่อสังคม หรือบุคคลสาธารณะทั่วไปที่มีชื่อเสียงสูง เนื่องจากพวกเขามีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ติดตามในการซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ Celebrity Influencer ยังเป็นตัวอย่างที่ผู้คนในสังคมต้องการจะเห็นและได้รับความสนใจเนื่องจากชื่อเสียงและการกระทำของพวกเขา
 2. Micro-Influencer คือบุคคลที่มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000 ถึง 100,000 คนบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดตามที่น้อยกว่า Macro-Influencer แต่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในสิ่งที่พวกเขาโพสต์มากกว่า Macro-Influencer ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Micro-Influencer มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ติดตามได้มากขึ้น Macro-Influencer นอกจากนี้ Micro-Influencer ยังมีความคุ้มค่าในการทำงานร่วมกับบริษัทหรือแบรนด์ที่ต้องการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาโดยใช้วิธีการทำโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
 3. Macro-Influencer คือบุคคลที่มีผู้ติดตามตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีอิทธิพลมากกว่า Micro-Influencer โดย Macro-Influencer มักมีชื่อเสียงและความนิยมในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง และเป็นผู้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ติดตามในการซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ Macro-Influencer ยังมีช่องทางในการสร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าและบริการที่ดีกว่า Micro-Influencer และเป็นตัวอย่างของบุคคลสาวหรือผู้ชายที่มีผลกระทบในสังคมด้วยความน่าสนใจและเป็นที่สนใจของผู้ติดตามในวงการโฆษณาและการตลาด
 4. Industry Expert Influencer คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงานหรือวิชาชีพที่พวกเขากำลังทำอยู่ และมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อถือและความน่าสนใจของผู้ติดตามได้ โดย Industry Expert Influencer มักมีผู้ติดตามจำนวนน้อยกว่า Micro-Influencer และ Macro-Influencer แต่มีศักยภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ทั้งนี้ Industry Expert Influencer มักจะมีบทบาทในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ให้กับผู้ติดตามโดยเฉพาะในสาขาที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญ
 5. Social Media Influencer คือบุคคลที่มีผู้ติดตามมากบนโซเชียลมีเดียและสามารถสร้างอินทรีย์และการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดย Social Media Influencer มักมีความน่าสนใจในหลากหลายหัวข้อ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยว แฟชั่น สุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งมีผู้ติดตามมากมายที่สนใจในเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา นอกจากนี้ Social Media Influencer ยังมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งทำให้บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ มองว่า Social Media Influencer เป็นช่องทางที่ดีในการโปรโมตสินค้าและบริการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Blog Influencer คือบุคคลที่มีบล็อกส่วนตัวและมีผู้ติดตามตามอ่านบทความของพวกเขา เป็นตัวแทนของบล็อกเกอร์ที่มีผู้อ่านมากๆ โดย Blog Influencer จะมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่พวกเขาเลือกเขียน อาทิเช่น การเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การออกกำลังกาย และอื่นๆ โดยบล็อกเกอร์จะมีอิทธิพลมากับผู้อ่านในด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งทำให้บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ มองว่า Blog Influencer เป็นช่องทางที่ดีในการโปรโมตสินค้าและบริการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Influencer และ KOL แตกต่างกันอย่างไร ?

Influencer และ KOL (Key Opinion Leader) เป็นคำที่ใช้ในวงการการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย แต่มีความแตกต่างกันดังนี้

 • Influencer เป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียและสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 • KOL คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีผู้ติดตามที่สนใจในกลุ่มสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยมักเป็นนักเล่นเกมหรือบุคคลสาวหรือผู้ชายที่มีชื่อเสียงในวงการนั้นๆ ซึ่งมักมีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ติดตามในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ดังนั้น KOL มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าหรือบริการนั้นๆ และมีผู้ติดตามที่สนใจในสิ่งนั้นๆ มากกว่า Influencer ซึ่งมักเป็นบุคคลทั่วไปที่มีผู้ติดตามจำนวนมากๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสินค้าหรือบริการนั้นๆ

Influencer Marketing คืออะไร?

Influencer Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ผู้มีอิทธิพลในสังคม (Influencer) เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ โดยการสร้างความสนใจของผู้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทผ่านผู้มีอิทธิพลในสังคม ทำให้ผู้ติดตามมีแรงบันดาลใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ การใช้ Influencer Marketing นับเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากผู้ติดตามมักจะไว้วางใจผู้มีอิทธิพลในสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้การโปรโมตผ่าน Influencer สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ Influencer Marketing ยังสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ได้อีกด้วย

ข้อดีของการทำ Influencer Marketing

การทำ Influencer Marketing มีข้อดีหลายอย่างดังนี้

 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ผู้มีอิทธิพลในสังคมมักมีผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัทได้โดยตรง
 2. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท – ผู้มีอิทธิพลในสังคมมักมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท
 3. สร้างความสนใจและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย – ผู้มีอิทธิพลในสังคมสามารถสร้างความสนใจและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท
 4. เป็นช่องทางในการสร้างความต่อเนื่องในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ – ผู้มีอิทธิพลในสังคมสามารถสร้างความต่อเนื่องในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทโดยการติดตามและอัพเดตผ่านโซเชียลมีเดีย
 5. เพิ่มยอดขายและกำไร – การทำ Influencer Marketing สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การทำ Influencer Marketing

กลยุทธ์การทำ Influencer Marketing มีหลายวิธีและรูปแบบ โดยบริษัทหรือแบรนด์สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำ Influencer Marketing:

 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมาย – ก่อนที่จะเริ่มทำ Influencer Marketing บริษัทหรือแบรนด์ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะได้รับจากการโปรโมตผ่าน Influencer Marketing อย่างชัดเจน เช่น เพิ่มยอดขายของสินค้าหรือบริการ สร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือแบรนด์ และอื่นๆ
 2. เลือกผู้มีอิทธิพลในสังคมที่เหมาะสม – บริษัทหรือแบรนด์ควรเลือกผู้มีอิทธิพลในสังคมที่มีผู้ติดตามและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโปรโมตสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์
 3. กำหนดขอบเขตและแผนการโปรโมต – บริษัทหรือแบรนด์ควรกำหนดขอบเขตและแผนการโปรโมตสินค้าหรือบริการของพวกเขาผ่านผู้มีอิทธิพลในสังคม ซึ่งรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่จะโปรโมต ช่องทางการโปรโมต รายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนแก่ Influencer และอื่นๆ
 4. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย – เนื้อหาที่สร้างขึ้นควรเป็นเนื้อหาที่น่าสน

แนะนำหลักการเลือก Influencer มีอะไรบ้าง?

การเลือก Influencer เพื่อใช้ในกลยุทธ์การทำ Influencer Marketing นั้นต้องพิจารณาหลักการต่างๆ เช่น

 1. กลุ่มเป้าหมาย – ต้องพิจารณาว่าผู้ติดตามของ Influencer เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการที่บริษัทหรือแบรนด์ต้องการโปรโมตหรือไม่
 2. ผู้ติดตามและผู้ช่วยโปรโมต – ต้องพิจารณาว่าผู้ติดตามของ Influencer มีความเชื่อถือและมีผลกระทบต่อผู้ติดตามหรือไม่ และสามารถช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ได้หรือไม่
 3. ความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกลักษณ์ – Influencer ต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทหรือแบรนด์
 4. ปริมาณผู้ติดตามและการแอคทีฟ – Influencer ต้องมีจำนวนผู้ติดตามมากๆ และการแอคทีฟที่สูง เพื่อให้การโปรโมตสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์มีผลกระทบที่สูง
 5. ช่องทางการโปรโมต – Influencer ต้องมีช่องทางการโปรโมตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์
 6. ต้นทุนการจ้าง – ต้องพิจารณาว่าการจ้าง Influencer มีต้นทุนเหมาะสมกับงบประมาณของบริษัทหรือแบรนด์หรือไม่